QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Bước 1: Lên kế hoạch tuyển dụng

Bước 2: Đăng tin tuyển dụng (kênh nội bộ / dịch vụ) 

Bước 3: Tiếp nhận và chọn lọc hồ sơ phù hợp

Bước 4: Đặt lịch hẹn phỏng vấn

Bước 5: Thông báo ngày nhận việc - thời gian thử việc

Bước 6: Quyết định nhận ứng viên vào làm chính thức

Facebook