ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ

ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ

ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC AZONE

@  Chọn người phù hợp: Nguồn nhân lực được coi là nguồn tài sản lớn của doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy khi tuyển dụng chúng tôi tìm kiếm ứng viên thật sự phù hợp. Phù hợp về quan điểm, về định hướng và cả mục tiêu.    

@  Sự nghiệp và học tập luôn song hành cùng nhau: Xu hướng này thúc đẩy AZONE hướng tới những trải nghiệm học tập xuyên suốt, cho phép nhân viên xây dựng các kỹ năng nhanh chóng, dễ dàng và phù hợp với khả năng riêng của mình.

@  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp tại AZONE đó là sự gắn kết yêu thương, tinh thần đồng đội. Ngoài ra AZONE còn rất chú trọng bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng, chuyên môn và lắng nghe những đề xuất những nguyện vọng từ nhân viên. Phát triển năng lực cá nhân sẽ góp phần vào phát triển chung toàn doanh nghiệp.

@  Quản lý hiệu quả năng suất làm việc: AZONE ứng dụng triệt để những giải pháp công nghệ tiên tiến vào vận hành hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.  

@  Lãnh đạo nhân sự số hóa : Số hóa nền tảng, con người và công việc. AZONE vượt ra khỏi những khuôn khổ truyền thống để phát triển nguồn nhân lực, áp dụng công nghệ để thay đổi cách mà chúng ta làm việc và liên kết với nhau trong công việc.

 

Facebook